Fabrikken

Fabrikken er husets småbarnsavdeling med 9 barn i alderen 1-2 år og tre voksne.

Vi har fokus på trygghet og glede sammen med hverandre. I år har vi sammen med Verkstedet ’’sosial kompetanse’’ som overordnet tema– Vi mener at også de minste evner å ta vare på hverandre, stå opp for seg selv og mestrer å løse konflikter – Enten med veiledning fra voksne eller etter hvert på egenhånd. Ellers i løpet av året har vi andre temaarbeid ut ifra barnas interesser og/eller høytider/merkedager.

En dag på Fabrikken ser stort sett slik ut:
07:30-08:45: Frokost
09:15-10:30: Utelek/grupper/aktiviteter.
11:00-14:00: Bleieskift, mat, soving og frilek.
14:00-14:45: Måltid
14:45-17:00: Frilek.
Vi har turdag en dag i uka – Da går vi ofte til et sted i nærområdet, men vi benytter oss også av kollektivtilbud og minibuss til lengre destinasjoner enkelte ganger.