Bilder av våre lokaler

Våre lokaler på Lille Bislett er lyse og trivelige ;)