Produksjonen

Produksjonen er en avdeling med 18 barn i alderen 4-6 år, samt 3 voksne.

Vi som avdeling har et spesielt fokus på sosial kompetanse, opplevelse av mestringsfølelse og selvstendighet. Vi ønsker å skape barn som vet forskjell på rett og galt, og vi mener at leken spiller hovedrollen i utviklingen av sosiale ferdigheter. Det aller viktigste for oss er at barna utvikler ferdigheter og selvtillit nok til at de er trygge på seg i samspill med andre barn og voksne. De har relativt stor kontroll over sin egen hverdag og er med på de fleste bestemmelsesprosessene vi tar. De får velge turdestinasjoner, aktiviteter og steder de vil leke. Alt i bytte mot en gjensidig tillit mellom barna og oss som jobber her. Gjennom vårt frihet-under-ansvar-fokus lærer vi barna at de må holde sitt ord, noe som igjen gir økt tillit av oss voksne. Dette gjør dem bevisste på sine valg, og gir dem forhåpentligvis en mestringsfølelse som vil styrke både selvbilde og selvtillit.

En standard uke på Produksjonen inneholder blant annet:

 • Minst èn turdag. Som oftest flere. Da særlig i sommerhalvåret. Vi tar både buss, trikk og bane for å komme oss dit vi vil
 • Førskolegrupper minst èn gang i uka. De barna som er året yngre får også ukentlige gruppeaktiviteter for seg selv
 • Daglige samlinger hvor barna er aktivt deltakende
 • Mye frilek både ute og inne, hvor voksne fungerer både som deltakende og observerende.
 • Et gjennomgående ”Vi klarer det selv”-fokus hvor barna blir inspirert til å klare det meste selv. Alt fra det å kle på seg, gå på do, til det å kunne smøre sin egen mat.

En vanlig dag på Produksjonen:

 • 07.30-08.30 Frokost
 • 0830-0930 Frilek
 • 0930-1100 Fastsatte aktiviteter og samling
 • 11.00-11.30 Lunsj
 • 11.30-1400 Vi går ut.
 • 1400: Måltid 14.30-1700
 • Frilek eller finmotoriske aktiviteter som bygging, tegning, perling et.

På turdager er vi ofte bortreist store deler av dagen, og da utgår de normale rutinene.