Transporten

Transporten er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år, og 3 voksne.

Vi har fokus høflighet, se hverandre, skape vennskap, sammen med foreldrene forme barn som er trygge på seg selv, selvstendige og som kan kommunisere følelser og tanker med andre. Vi har voksne på avdelingen som ser hvert enkelt barn og tar de på alvor, de blir sett og hørt. Barna har trygge voksne rundt seg som gir barna opplevelse av mestringsfølelse, selvhevdelse, sosial kompetanse.

På Transporten så har vi lekegrupper og førskolegruppe to ganger i uka og vi har to faste turdager i uka. Turene våre går til Grønvold, skog og parker, vi tar buss, trikk, t-bane og barnehagens minibuss. Den siste dagen i uka varierer vi med ”ha med dag”, kle seg ut dag, tur, discodag eller aldersinndelte grupper.

En vanlig dag på Transporten:

  • 07.30-08.30 Frokost
  • 09.30 Tur / aldersinndelte grupper
  • 10.30-11.00 Samling
  • 11.00 Måltid 1
  • 12.00 Utelek
  • 14.00 Måltid 2
  • 14.30 / 15.00 Roligstund
  • 15.00 – 17.00 Frilek